Президентът върна на ВСС предложението за назначаване на Иван Гешев за главен прокурор на Република БългарияPRESS BG

Президентът на Република България Румен Радев върна на ВСС предложението за назначаване на Иван Гешев за главен прокурор на Република България. В свое изявление г-н Радев акцентира, че изборът на главен прокурор е акт с висока обществена значимост и начинът на неговото провеждане трябва да създава доверие в обществото, а не да поражда съмнения.

Становището на Президента е, че Конституцията възлага на главния прокурор функции, които имат ключово значение за правосъдието, призвано да постига справедливост. Затова и изборът на главен прокурор засяга всеки български гражданин и изисква да бъдат разсеяни всякакви съмнения дали назначеният на тази длъжност ще защитава обществения интерес, правата на гражданите и върховенството на закона.

Румен Радев посочва, че Конституцията не го задължава да мотивира указа, с който назначавам или връщам на ВСС предложения от него кандидат. Независимо от това е решил да разясни позицията си с адрес - членовете на Висшия съдебен съвет. 

"И преди съм заявявал, че очаквам истинско състезание между кандидати, а не формално изпълнение на процедурата по избор. Издигането на един единствен кандидат не само я лиши от състезателност, но и отнема от престижа и легитимността на бъдещия главен прокурор – така необходими за неговата нелека и отговорна мисия. Още повече - белег на демократичната държава е наличието на алтернативи при заемането на висши държавни длъжности", заявява призидента на Република България. 

Констатира, че подходът за издигането на единствен кандидат бе подкрепен на практика и от изпълнителната власт, която в лицето на министъра на правосъдието отказа да посочи втори кандидат и така доведе до пълната липса на алтернатива.

По думите му обществото ни е особено чувствително към съдебната власт като отговорна за справедливостта и затова бъдещият главен прокурор трябва да се ползва с високо обществено доверие. "Негов израз са становища от изчерпателно изброени в Закона за съдебната власт субекти - неправителствени организации, професионални организации на магистрати, висши училища и научни организации - т.е. от гражданското общество. Само такива становища подлежат на публикуване на сайта на ВСС. Въпреки това ясно законово положение, бяха публикувани множество становища от държавни институции, включително от изпълнителната власт, като МВР, ДАНС, ГДБОП. Така в разрез със закона превес над мнението на обществените организации взе масираната служебна институционална подкрепа", подчертава държавният глава. 

В заключение президентът Радев заявява, че изборът на главен прокурор е акт с висока обществена значимост и начинът на неговото провеждане трябва да създава доверие в обществото, а не да поражда съмнения. 

Това са мотивите, поради които Румен Радев връща предложението за назначаване на Иван Гешев за Главен прокурор. Тези действия са в съответствие с правото на държавния глава да се произнесе по указа, което му е делигирано от  Конституцията на страната. 

Публикуване на коментар

0 Коментари