Частен съдебен изпълнител обяви за публична продан търговски марки, принадлежащи на "Стандарт Нюз" АДЧастен съдебен изпълнител обяви за публична продан търговски марки, принадлежащи на "Стандарт Нюз" АД.  Милен Бъзински е стартирал публичната продан на търговските марки по изпълнително дело №20188380402147, а цената е 28 000,00 BGN. В публичната продан са включени следните марки:

1/ Търговска марка рег. № BG 80829 “Национална кампания – Чудесата на България“ – 28 000 лв / двадесет и осем хиляди лева/
2/ Търговска марка рег. № BG 81339 “комбинирана“ СТАНДАРТ“ – 28 000 лв. / двадесет и осем хиляди лева/
3/ / Търговска марка рег. № BG 81701 “СТАНДАРТ МЕДИА-словна“ – 56 000 лв. /петдесет и шест хиляди лева/
4/ Търговска марка рег. № BG 81702 “СТАНДАРТ НЮЗ -словна“ – 28 000 лв. /двадесет и осем хиляди лева/
5/ Търговска марка рег. № BG 83692 “СТАНДАРТ -словна“ - 140 000 лв. /сто и четиридесет хиляди лева./


Публикуване на коментар

0 Коментари